Vår förhoppning är att kunna samla både gamla och unga personer inom farmacin – erbjuda ett forum där man kan knyta nätverk också över generationsgränser – ge yngre en bild av farmacins utveckling och de äldre en inblick i farmacin av i dag – en lämplig mix både ifråga om medlemmar och program.

Temat för våra
månadsmöten har bl.a. varit:

- Hindrik Strandberg:
”Koppning och påsättning av blodiglar – antikens
vårdmetoder i vårt land ännu i början av 1900-talet”

- Ros-Marie Ölander/Institutet för hälsa och välfärd:
”Vacciner som förebyggande hälsovård”

- Besök på giftinformationscentralen,
guide farmaceut Suvi Pajarre-Sorsa

- Besök på Apoteket i Runda Huset.
Apoteket har satsat mycket på hälsoservice i nya ramar

- Besök på Diamus
(Diakonissanstaltens museum), bl.a. om sjukvårdens utveckling

Kommande evenemang >

Kontaktuppgifter:

Ordf. Mariann Holmberg
tfn 040-5924186 mariann.holmberg@arcada.fi

Sekr. Yvonne Holm
tfn 040-5516503 yvonne.holm@helsinki.fi

Bengt Mattila
tfn. 050-3019285 bengt.mattila@apteekit.net

Medlemskap >

bli medlem >
< startsidan