Kommande evenemang

 

Årsmötet

Årsmötet hölls den 23.1. på apoteket Svanen med föredrag av Pia Fyhrquist om etnobotanisk forskning av de afrikanska Terminalia- och Combretum-arterna. Mötet valde ny styrelse för år 2018 och den har följande sammansättning: ordförande Mariann Holmberg, vice ordförande Bengt Mattila, sekreterare Yvonne Holm, skattmästare Monica Strandvall, arkivarie Birgitta Eklund och styrelseledamöter Britta Ulander och Inga-Lill Ulenius Johansson. Mötet beslöt även om medlemsavgiften, se rutan nedanför.

Medlemsavgift

Mötet beslöt att medlemsavgiften för år 2018 är 20 € för ordinarie medlem, 100 € för ständig medlem (engångsbetalning) och studerande är befriade från medlemsavgift. Medlemsavgiften ska betalas in senast 31.3.2018 på klubbens konto: FI3240 5553 2000 1741. Skriv medlemsavgift i rutan för meddelanden.

Besök på Apotekarförbundet

Klubben besöker Finlands Apotekarförbund 20.3. kl 18:00. Adressen är Lilla Robertsgatan 12, tredje våningen. Farmaceutiska chefen, FaD Charlotta Sandler berättar om: ”Nya apoteket” – 28 förslag hur vi vill utveckla apotekssystemet.

Anmälningar till Mariann Holmberg, e-post mariann.holmberg@arcada.fi eller tel. 040-592 4186 senast 15.3.

”Gravöl” på apoteket Svanen

Svanens era som apotek lider mot sitt slut och då detta kom fram under årsmötet uppstod ett allmänt beslut att vi måste fira Svanen med gravöl. Datum är fastslaget till 11.4 kl 18 (Lappviksgatan 1) och då är det ganska självklart att Bengt har ordet och får lyfta fram några skeden ur apotekets historia. Mariann, Britta m.fl. utmanade undertecknad att skriva en dikt och här kommer alstret, och ni får ett gott skratt, så eländigt är det, men en utmaning är en utmaning:

Till Svanen

Du gamla, du fria, du välkända Svan,

hos dig har vi flera gånger mötts,

men nu är det slut.

Nu går rykten runt på stan,

att vi ska ut.

Nytt liv, nya mål,

för här ska sägas skål!

Vinbar ska det bli,

C’est la vie.

Anmälningar till Mariann Holmberg senast 5.4. Kontaktuppgifter ovan. Reservera 5 € för trakteringen.