Bli medlem!

Skicka ett e-postmeddelande på adressen medlemspost@farmacieklubben.fi
och meddela oss följande uppgifter:
- ditt för- och tillnamn
- din slutexamen
- ditt yrke
- nuvarande arbetsplats
- hemadressen
- telefonnummer
- e-postadress

Berätta också hurudan verksamhet och hurudant program du önskar och väntar dig av Farmacieklubben!

Vi skickar e-post om Farmacieklubbens program till alla medlemmar. Medlemsavgiften är 20 € för ordinarie medlem, 100 € för ständig medlem och studerande är befriade från medlemsavgift. Medlemsavgiften betalas in på Farmacieklubbens konto: FI 3240 5553 2000 1741. Skriv gärna medlemsavgift i rutan för meddelanden.